<nav id="e0g0g"><strong id="e0g0g"></strong></nav>
<optgroup id="e0g0g"></optgroup>
 • 首页

  稀有金属产品

  类  别

  名  称

  规  格

  备注及说明

  展  示

   

   

   

   

   

  电池级硫酸镍

  NiSO4·6H2O

  符合

  GB/T26524-2011

  绿色结晶体,正方晶系,比重2.07,微溶于酸,氨水,易溶于水

  电子级硫酸钴

  CoSO4·7H2O

  符合

  GB/T26523-2011

  深红色晶体

  密度:2.03 g/mL

  阴凉、通风处放置

  阴极铜

  98~99%

   

  硫酸锰

  MnSO4·H2O

  符合

  HG/T 2962-2010

  瓷白色

  密度为3.50,熔点700℃,易溶于水,不溶于乙醇


  稀有金属产品

  类  别

  名  称

  规  格

  备注及说明

  展  示

   

   

   

   

   

  电池级硫酸镍

  NiSO4·6H2O

  符合

  GB/T26524-2011

  绿色结晶体,正方晶系,比重2.07,微溶于酸,氨水,易溶于水

  电子级硫酸钴

  CoSO4·7H2O

  符合

  GB/T26523-2011

  深红色晶体

  密度:2.03 g/mL

  阴凉、通风处放置

  阴极铜

  98~99%

   

  硫酸锰

  MnSO4·H2O

  符合

  HG/T 2962-2010

  瓷白色

  密度为3.50,熔点700℃,易溶于水,不溶于乙醇


  快三导师 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>